Status van de ingediende klacht

U heeft bij ons een klacht ingediend over het vervoer. In de ontvangstbevestiging die u per mail of brief van ons heeft ontvangen, staat een nummer. Onder dat nummer is uw klacht bij ons bekend (bijvoorbeeld: 444-3-HJUI4356).
Als u wilt weten wat de status van uw klacht is, kunt u dit nummer hiervoor gebruiken. In het eerste veld, bij "klachtnummer", vult u de eerste cijfers van de code in (bijvoorbeeld 444). Bij het wachtwoord vult u de code in die achter het tweede streepje staat (bijvoorbeeld HJUI4356).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 0900 – 33 10 550.

Klachtnummer:
Wachtwoord: