Status van de ingediende klacht

U heeft bij Omnibuzz een klacht ingediend over Regiotaxi Limburg. In de brief die u van Omnibuzz heeft ontvangen, staat een nummer vermeld waaronder uw klacht bij ons bekend is,
bijvoorbeeld 444-3-HJUI4356.
Type in onderstaand eerste veld bij klachtnummer het eerste getal en bij wachtwoord de code achter het tweede streepje. U ziet dan of uw klacht nog bij Omnibuzz ingeboekt staat (bijvoorbeeld omdat nog niet alle gegevens compleet zijn of uw klacht niet ontvankelijk is omdat hij reeds eerder is ingediend) of dat uw klacht ter behandeling is doorgezonden naar Regiotaxi Limburg.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers via telefoonnummer 046-4574721.


Klachtnummer:
Wachtwoord: